Chính sách trả hàng

Chính sách trả hàng

Ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng của quý khách chúng tôi sẽ xem xét, và gọi điện cho quý khách để xác nhận việc đặt hàng cũng như thoả thuận ngày giờ giao hàng thuận tiện cho quý khách.

Khi đặt hàng, Quý khách vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong việc cung cấp hàng hóa và nhận thanh toán nhanh chóng. Chúng tôi có quyền kiểm  tra các thông tin này và có quyền từ chối những đơn hàng không xác định rõ danh tính cũng như hủy bỏ các đơn đặt hàng không rõ ràng, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp giao hàng chậm trễ hay thất lạc v.v .. vì các thông tin do Quý khách cung cấp không chính xác.