Liên hệ

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.
Mã chống spam Thay mới

Copyright © 2015. CÔNG TY TNHH TAM HÒA
Địa chỉ: Khu Cầu Ngà - Phường Vân Dương, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: 0241-3634129 - Fax: 0241-3634130 - Email: tamhoacn@gmail.com