Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

- Chính sách bảo hành của Tam Hòa tùy thuộc vào từng sản phẩm mà khách hàng đã mua, thời hạn kéo dài từ 6 tháng đến 36 tháng theo chính sách của hãng