Dự án đầu tư vào Việt Nam đang có xu hướng tăng lên

Dự án đầu tư vào Việt Nam đang có xu hướng tăng lên

Share |

Dự án đầu tư vào Việt Nam đang có xu hướng tăng lên

Tính đến ngày 15/06/2016, TP.HCM có 367 dự án có vốn FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 512,7 triệu USD, trong đó kinh doanh bất động sản vẫn là ngành dẫn đầu về vốn đăng ký với 8 dự án, vốn đầu tư đạt 236,1 triệu USD.Tính đến ngày 20/06/2016, TP.HCM có 384 dự án có vốn FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 524,75 triệu USD, 78 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn đầu tư tăng 302,85 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đến ngày 20/6 đạt 827,6 triệu USD.

 Chia theo lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, cơ khí chế tạo vẫn là ngành dẫn đầu về vốn đăng ký với 23 dự án, vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 294,1 triệu USD chiếm 35,5%; tiếp theo là kinh doanh bất động sản với 8 dự án, vốn đầu tư 236,1 triệu USD; bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy 143 dự án, vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn198,4 triệu USD…

Trong 6 tháng đầu năm, Cayman Islands là đối tác có vốn FDI đăng ký đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh lớn nhất, với 4 dự án, vốn đầu tư 230,5 triệu USD (chiếm 27,8%). Nhật Bản xếp thứ 2 với 157,2 triệu USD vốn cấp mới và tăng thêm. Tiếp theo sau là Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore với số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 117,3 triệu USD; 100,5 triệu USD và 84 triệu USD.

 

Tác giả : admin - Nguồn : sanhe laser