Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán bằng chuyển khoản, theo quy định của hợp đồng.