Contact

Contact

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.
Mã chống spam Thay mới

Copyright © 2015. Tam Hoa LTD Company
Address: Cau Nga - Van Duong, Que Vo, Bac Ninh
Tel: 0241-3634129 - Fax: 0241-3634130 - Email: tamhoacn@gmail.com