UV Laser Marking Machine

UV Laser Marking Machine

1 2 3 4 5 0 điểm

UV Laser Marking Machine

Mã sản phẩm: S000045
Hãng sản xuất: SANHE LASER
Địa điểm bán: N/A
Ghi chú: 자외선LASER UV조각기
Còn hàng

자외선LASER  UV조각기

3HE-UV3W

3HE-UV5W

3HE-UV8W

제품의

글자 인쇄나 조작분야 및 제품 포장지나 도자기, 직조제품, 충전기 Cover, 유리, 스피커, 액정 디스플레이, 옥돌, 약품포장지, 화장품 포장지, Iphone, Samsung 핸드폰의 신호선.

khac laser uv 15 hinh anh ung ung khac laser uv 11 khac laser uv 8
khac laser uv 7 khac laser uv 6 khac laser uv 4 khac laser uv 9

제품의 특징

-자외선 Laser는 안정적으로 냉각됩니다;

-PID계산 방식으로 온도, 정밀 도제어;

-최고 효과 달성을 위해 회로 (보드) 주변 억제 방식을 많이 선정할 수있습니다;

-활성화하게 제어하며 내외부 Parameter를 많이 선정하여 고객의 다양한 응용과 적합하도록합니다

제품 사양 :

laser uv

 

 

                                  >>Check inde>>

Số ký tự được gõ là 250
Sản phẩm cùng loại
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ