Jewelry laser spot welding machine

Jewelry laser spot welding machine

1 2 3 4 5 0 điểm

Jewelry laser spot welding machine

Mã sản phẩm: S00053
Hãng sản xuất: SANHE LASER
Địa điểm bán: N/A
Ghi chú: 보석,쥬엘리 산업에서 사용하는 레이저 용접기
Còn hàng

보석,쥬엘리 산업에서 사용하는 레이저 용접기 

3HE-SS200W 

제품의 사진

제품의 응용

보석,쥬엘리 산업에서 사용하는 레이저 용접기는 반지,팔찌,틀니,그리고 휴대폰 충전기의 헤드 부분,시계,스포츠 도구,골프 볼 헤드,의료 기기의 부품,또는 합금 쥬엘리를 수리할 때 특히 쥬엘리의 작은 구멍의 수리나 패턴등을 납땜등과 같은 고정밀성 있는 부품을 가공할 때 널리 사용되고 있습니다.

 

hinh anh ung dung 1

제품의 장점

-기계는 24시간동안 지속적으로 안정하게 돌릴 수 있습니다.

-적당한 설계를 통하여 오래된 시간에 지속적으로 근무하더라도 불편하지 않고 피로를 유발하지 않으며 편안 느낌이 있습니다.   
-10X현미경 시스템에 대한 연구를 통해 우리는 용접의 미관을 확보하기 위해 시스템을 개선하고 고해상도 CCD를 사용했습니다.
-7인치 LED디스플레이 모니터는 세계 시장의 사용 경향에 따라 중국어와 영어인 디스플레이 쉽게  변경할 수 있습니다.

제품의 사양:

 

tskt kr

                                     >>Check inde>>

 

Số ký tự được gõ là 250
Sản phẩm cùng loại
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ