Automatic laser welding machine (four shaft linkage)

Automatic laser welding machine (four shaft linkage)

1 2 3 4 5 0 điểm

Automatic laser welding machine (four shaft linkage)

Mã sản phẩm: S000049
Hãng sản xuất: SANHE LASER
Địa điểm bán: N/A
Ghi chú: 자동 레이저 용접기 –연동4축
Còn hàng

자동 레이저 용접기 연동4축

3HE-ZD300W

3HE-ZD400W

3HE-ZD500W

3HE-ZD600W

 제품의 응용

이 제품은  배관의 헤드 부분, 피팅, 배관 밸브와 같이 욕실과 화장실 시설의 제품에 적용되고 있습니다

어큐뮬레이터, 배터리  산업: 리튬 배터리,축적자,전극 레이저 용접에서 사용을 가능합니다.
안경 산업 : 스테인레스 스틸,안경에서 합금 사용 위치,안경 프레임.외부에 있는 정밀 용접 부분에서 적용됩니다.

금속 재료 : 보온병,와인 유리병,inox 그릇,전화기 배터리,알루미늄 부품 용접,기어 장치,커패시터,센서 장치,알루미늄. 구리와  주조 제품에서 적용됩니다.

hih anh ung dung

제품의 장점

- 최신DSP제어 시스템을 통하여 제품은 우수 안정성을 가지고 있습니다.제어 프로그램은 사용에 간편하는데 그래도 용접 부분이 어렵고 작업 시간이 많이 필요할 경우 본 제품 사용을 가능합니다.

-제품은 높은 생산 효율 및 빠른 용접 속도를 가지고 있으며 대량 생산에서 사용을 할 수있습니다.

-각각의 점,직선,원선,사각형 또는 모든 궤도로 용접을 가능합니다.

-초점을 자동적으로 조절 또는 회전의 기능을 가지고 있으니3D 제품의 모든 형태에서 용접을 가능합니다.

제품 사양

han laser tu dong 4 truc

han laser tu dong 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>check inde.>>

Số ký tự được gõ là 250
Sản phẩm cùng loại
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ