Flying, portable fiber laser marking machine

Flying, portable fiber laser marking machine

1 2 3 4 5 0 điểm

Flying, portable fiber laser marking machine

Mã sản phẩm: S000048
Hãng sản xuất: SANHE LASER
Địa điểm bán: N/A
Ghi chú: 휴대용 Laser 조각기
Còn hàng

휴대용 Laser 조각기

3HE-MF10WF

3HE-MF30W

제품의 응용

휴대용 Laser 조각기는 금속금형 가공, 수공예품제작, 보건 (의료) 제품 제조분야에 개방적으로 적용됩니다

휴대용 Laser 조각기는 (이동편리)해대폰 Cover, 반지, 팔찌, 컵, 안경, 시계, 가전제품, 청소기기, 원자력부품, IC 보드, 핸드폰키패드, 물배관, 자동차부품, 핸드폰충전기, 전기케이블, 보건(의료)기계, 방기구가공.제작.제조분야에 개방적으로 적용됩니다

tskt

제품의 기능내역 :

조각 작업은 간단하고 설치는 용이하며 활성화하게 사용될수있 고풍으로 냉각되니다

-생산라인을 설계하고 재료이 동컨베이어과 같이 적용되면 효과를향상하며 Laser의 안정성이 높아서 장시간에 지속적으로 작업될 수 있습니다.

-크기가 작고 중량이 무겁지 않아서 이동이 편리한다. 중량 : 30-50kg됩니다

-가격이 싸고 작동시 안정성이 좋아서 수리.유지보수를 많이 실행하지 않으며 바람으로 냉각됩니다

-설비 제작시 첨단적인 Hard ware, Soft ware를 적용하며 조각속도 가빠르고 장시간에 안정적으로 돌릴 수 있습니다.

사양내역

may khac laser 01

                              >> check inde>>

 

Số ký tự được gõ là 250
Sản phẩm cùng loại
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ