Fiber scanner laser welding machine

Fiber scanner laser welding machine

1 2 3 4 5 0 điểm

Fiber scanner laser welding machine

Mã sản phẩm: S00051
Hãng sản xuất: SANHE LASER
Địa điểm bán: N/A
Ghi chú: 광섬유 레이저 용접기
Còn hàng

광섬유 레이저 용접기

3HE-ZJ200W

3 HE-ZJ400W

제품의 응용:

다음과 같은 분야에서 본 레이저 용접기를 사용되고 있습니다: 휴대폰 포장 필름,휴대폰 금속외부,MP3과 MP4의 외부,하드 드라이브,IC,센서 장치 또는 연속 용접,가독 용접, 밀폐 용접이 필요한 부품에서 적용됩니다.

may han soi quang 4

제품의 특징

- 레이저 위치 결정을 위하여 고속 스캔잉 렌즈를 사용하여 속도가 7,000mm / s로 도달하여 생산 효율을 향상시킬 수 있습니다.

-디지털 진동방지 스캔잉 렌즈과 커넥터 부분이 있어서 안정성을 강화됩니다.
- 전문용 제어 시스템을 가지고 있는데 수많은 기능을 간편하게 가동할 수 있으며 여러 그래픽 형식을 용접할 수 있습니다.

- 대 용량 냉각 시스템으로 양산 업무 유지를 가능합니다.

 

제품의 사양:

han soi quang tskt

                                         >>Check inde>>

Số ký tự được gõ là 250
Sản phẩm cùng loại
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ